Slosování – Svatební soutěž 2016

By  |  0 Comments

Slosování soutěže o nafocení svatby od Martiny Root

A jak to dopadlo?

Gratulujeme výtěznému páru

a nezapoměňte se přihlásit o svou výhru 😉

svatebni-soutez-2016-fotograf-na-svatbu

Pravidla soutěže „Nafocení svatby od Martiny Root“

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Nafocení svatby od Martiny Root“ (dále jen soutěž) je Martina a Martin Root, společnost FotoEmotion & Media, IČ: 65498968, IČ: 03037916, www.fotoemotion.cz (dále jako „pořadatel“ ).

2. Doba a místo platnosti soutěže

2.1 Soutěž je odstartována dne 15. 1. 2016 v 15:00 hodin. Proběhne na Svatebním veletrhu SVATEBNÍ DNY 2016 v Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 190 00 (Česká republika). Soutěž bude probíhat na stánku č.114, u pořadatelů soutěže, dne 15.1. od 15:00 – 20:00 hod., dne 16.1. od 10:00 – 18:00 hod.

Soutěž končí 16. 1. 2016 v 18:00 hodin.

3. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se mohou zúčastnit pouze snoubenci, plánující svatbu v roce 2016 a starší 18 let.

3.2 Účastníci soutěže musí splňovat pravidla s využitím výhry soutěže v roce 2016.

3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

4. Pravidla soutěže

4.1 Výherní kupón si vyzvednete na Svatebnímu veletrhu SVATEBNÍ DNY 2016 v Clarion Congress Hotel Prague, Praha – Vysočany, u pořadatelů na stánku 114.

4.2 Soutěž je anonymní.

4.3 Každý snoubenecký pár, plánující svatbu v roce 2016 se může zúčastnit pouze jednou.

4.4 U pořadatelů obdrží výherní kupon (dále jako „výherní ústřižek“ ). Polovinu výherního ústřižku si uschová a druhou vloží do slosování, které je rovněž umístěno na stánku 114 u pořadatelů.

5. Výhry, podmínky získání výher

5.1 Výhrou soutěže je profesionální práce svatebního fotografa. Fotografování se týká zdokumentování průběhu svatebního dne v počtu 8 hodin. Výstupem jsou fotografie na DVD v elektronické podobě a v maximálním rozlišení. Všechny fotografie jsou profesionálně upravené a v počtu 300Ks. Dopravu fotografa na svatbu zařizuje a hradí výherce.

5.2 Výherce je povinen před vyzvednutím výhry sdělit termín svatebního dne (den kdy bude chtít práci fotografa využít). V případě, že bude daný svatební termín již obsazen, bude vylosován pořadatelem nový výherce.

5.3 Výherce bude zveřejněn na stránkách www.fotoemotion.cz/svatebni-soutez-2016 , dne 20.1.2016.

5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí si ji osobně vyzvednout po domluvě s pořadateli a předat výherní ústřižek kuponu. Pořadatel ověří platnost výherního ústřižku. Nebude-li výherní ústřižek odpovídat, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

5.5 Pokud se pořadateli výherce nepřihlásí do 27.1. 2016, bude vylosován nový výherce.

5.6 Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno a příjmení výherce na sociálních sítích a webových stránkách. Dále je pořadatel oprávněn pořízené fotografie z průběhu svatebního dne zveřejnit na webových stránkách a sociálních sítích.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích.

You must be logged in to post a comment Login